Tarvitsemasi osaaminen voi jo piillä organisaatiossasi

Kuinka tulevaisuuden potentiaali TUNNISTETAAN?

Ylen uutisoiman Suomalaisen Työn Liiton Made by Finland -tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta työntekijästä kokee, että työnantaja ei tunne työntekijän vahvuuksia. Tutkimustulos vaikuttaa varsin huolestuttavalta. Erityisesti ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijat (82 %) kokivat potentiaalinsa olevan piilossa. Myös nuorten (25-34 vuotiaiden) työntekijöiden vahvuuksia ei tunnistettu, mikä on melkoista potentiaalin hukkaa sekä työnantajan että työntekijän kannalta. Jos kykyjä ei tunnisteta, ei niitä voi luonnollisesti käyttääkään. Kuinka tulevaisuuden potentiaali sitten löydetään ja tunnistetaan?

Työntekijän kokemus potentiaalinsa tunnistamisesta ja hyödyntämisestä on olennainen osa positiivista työn imua ja sitoutumista. Tässä voi viitata Jari Hakasen loistavaan katsaukseen työn imua luovista tekijöistä, jonka hän esitti eurooppalaisessa psykologian konferenssissa heinäkuussa 2017 Amsterdamissa (Bored, burned out or engaged? The Job demands-resources model and employee well-beingMonella alalla myös työvoiman - erityisesti asiantuntijoiden - saatavuus on ongelma ja lupaavat kyvyt haetaan jo koulun penkiltä. On sääli, jos huolella rekrytoidun tulevaisuuden potentiaalin kykyjä ei tunnisteta tai lopulta käytetäkään.

Henkilön potentiaali ei ole suoraan verrannollinen hyvään suoritukseen

Potentiaali ja hyvä suoriutuminen eivät välttämättä kulje käsi kädessä. Hyvääkin potentiaalia omaava henkilö voi suoriutua työssään heikosti, jos työtehtävä on esimerkiksi liian yksinkertainen tai siinä painottuvat oman potentiaalin kannalta väärät tehtävät. 

”Klassikkotilannehan on se, että erinomaisesti suoriutuva myyjä tai asiantuntija ylennetään esimieheksi, mutta lopulta täytyykin todeta, että henkilön potentiaali ei ole esimiestyössä.”

Potentiaalin tunnistaminen ei ole esimiehen näkökulmasta helppoa ja vaatii aitoa kiinnostusta, luottamusta ja keskustelutaitoja. 

Kuvitellaan esimerkiksi, että tiimissä juuri aloittaneen vastavalmistuneen insinöörin työn laatu ei ole riittävän hyvää. Hän suoriutuu kuitenkin asiakastyöstä ja hänen vahvuutensa näyttää olevan kommunikointikyvyissä. Kuinka esimies voi lähteä kartoittamaan tilannetta ja potentiaalia?

5 vinkkiä potentiaalin tunnistamiseen esimiehelle

  1. Keskustele kehityskeskustelussa siitä, mikä työssä energisoi ja innostaa
  2. Keskustele siitä, mitä kykyjä työntekijä itse kokee käyttävänsä ja mitä taas ei
  3. Kysy, onko työntekijällä itsellään ajatusta, kuinka nykyistä työtä voisi tuunata kykyjen käyttämiseksi – mikäli hän kokee kykyjensä olevan vajaakäytössä
  4. Muista ohjata työntekijää välillä myös uuden oppimisen alueelle ja tekemään tehtäviä, jotka eivät suoraan istu ydintyönkuvaan. Näin työntekijä pääsee osoittamaan kykyjään laajemmin ja saat esimiehenä niistä parempaa käsitystä.
  5. Tutustu työntekijääsi ihmisenä ja ole positiivisesti utelias. Esimerkiksi jaettu automatka tai pieni kahvihetki voi avata toisesta uusia puolia. Työntekijän harrastukset voivat myös heijastaa kykyjä, joita voi hyödyntää töissäkin.

Asiantuntija- ja johtamispotentiaalia on mahdollista tunnistaa ja kehittää. Monilla yrityksillä on erityisiä potentiaaleille suunnattuja valmennusohjelmia. Suurempi haaste on valmennusohjelman jälkeinen työ – se että organisaatio oikeasti tukee kykyjen käyttöä uudenlaisilla haasteilla ja projekteilla. Esimiehen tulisikin tunnistaa roolinsa myös työntekijän uraohjaajana – ei siis vain nykyiseen rooliin tähtäävänä coachaajana vaan valmentajana, joka ilolla kasvattaa tulevaisuuden huipputekijöitä, joista joutuu aikanaan luopumaan.


 

Lilli 191.jpg

 Lilli Sundvik
 Psykologian tohtori
 Organisaatiopsykologi 

 LinkedIn
 @LilliSundvik

 


Tilaa uutiskirje

Kommentit

Jätä vastaus


(Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti.)

Captcha-koodi Napsauta kuvaa nähdäksesi toisen captcha koodin.

30.11.2015 Menivätkö kykytestit huonosti? Älä menetä yöuniasi. Lukuisat meta-analyysit osoittavat kiistattomasti hyvien kykytestitulosten ennustavan hyvää työ- ja opintomenestystä ainakin nuorilla henkilöillä. Eihän tällaisia testejä siis voi sivuuttaa, eihän? 18.11.2015 Konflikti työyhteisössä on yhä edelleen tabu Kuinka tunnistan konfliktin omassa organisaatiossani tai työyhteisössäni? 13.11.2015 Voihan työelämä! -viikon kootut vinkit työssäjaksamiseen Crescolaiset innostuivat jakamaan omat työhyvinvointivinkkinsä! 16.10.2015 Miten hakijan motivaatiotota voidaan arvioida? Mitä on oikea motivaatio? Entä sopiva määrä sitä, jotta ihmistä menestyisi työssään ja viihtyisi siinä pitkään? 23.9.2015 Viisi vinkkiä projektimaiseen työskentelyyn Projektimainen työskentely on tehokas tapa saada aikaan tuloksia ja tulevaisuudessa myös työmme on muotoutumassa yhä projektimaisempaan suuntaan. 28.8.2015 Voiko intuitiota käyttää rekrytointihaastattelussa - miksi ja miten? Intuitiivisen tiedon arvoa helposti aliarvioidaan tai se unohtuu haastatteluprosessista kokonaan. 30.1.2015 Viisi muistettavaa muutoksessa Yritysten ulkoiset tai sisäiset toimintaympäristöt elävät jatkuvasti. Kilpailija haastaa, lait muuttuvat, globalisaatio aiheuttaa kustannuspaineita, uudet innovaatiot mahdollistavat uusia tuotteita jne. Tästä seuraa tarve muuttua. 9.4.2014 Karsi huonot esimiehet jo haastattelussa Kuinka havaita huonot esimiehet jo haastattelussa? 1.4.2014 Paljonko teillä on aivohukkaa? Millainen aivojen käyttösuhde teillä on? Strategia on verbi. Strategia ei ole paperi tai suunnitelma, vaan strategia on päivittäistä tekemistä, johon kaikki pitää saada mukaan... 24.3.2014 Johda oikein työpaikan kansalaistaitoja Miten joko valita tai kasvattaa aktiivisia, joustavia ja tehokkaita työntekijöitä lienee yhtä vanha kysymys kuin työelämäkin...