Tiimi suoriutumisen draiverina - Miten tukea menestyvää tiimiä

Millainen resepti löytyy hyvin suoriutuvan tiimin taustalta? Millaista tukea tiimi tällöin toivoo?

Erilaisia tiimin menestymistä ennustavia tekijöitä on tunnistettu paljon, ja varsin usein ne liittyvät inhimillisiin tekijöihin – siihen, miten kommunikoimme ja viestimme toistemme kanssa. Tarkoituksenani tässä tekstissä on nostaa esiin muutamia erilaisia tutkimukseen pohjautuvia näkökulmia menestyviin tiimeihin liittyen, ja tarjota käytännön vinkkejä niiden johtamiseen.

Psykologisen turvallisuuden käsite pulpahtaa pintaan monissa keskusteluissa. Moni tuntee Googlen tekemän tutkimuksen menestyvän tiimin kaavan löytämiseksi. Olettamuksena oli, että yhdistämällä parhaat yksilöt luodaan myös menestyvin tiimi. Tutkimuksen edetessä kuitenkin havaittiin, ettei tiimin koostumuksella vaikuttanut olevan ratkaisevaa merkitystä. Sen sijaan kaikkia menestyviä tiimejä yhdisti tunne psykologisesta turvallisuudesta, mikä tarkoittaa tiimissä vallitsevaa avointa, keskustelevaa ilmapiiriä, jossa ihmiset kokevat voivansa tuoda ajatuksensa esiin ilman pelkoa syyttelystä tai konfliktista. Psykologisen turvallisuuden vallitessa tiimi kokeilee rohkeammin uutta ja on valmis ottamaan myös riskejä. Täten esimies, joka kykenee vahvistamaan avointa, virheet sallivaa ilmapiiriä tiimissään, on heti askeleen edellä muita.

Mitä avoimen kulttuurin edistäminen sitten tarkoittaa käytännössä? Yksi tiimi-ilmapiiriin keskeisesti vaikuttava tekijä on kokemus johtamisen oikeudenmukaisuudesta - mitä oikeudenmukaisemmaksi työntekijä arvioi esimiehensä toiminnan, sitä parempana hän kokee myös tiimi-ilmapiirin. Tiimi-ilmapiirin eri ulottuvuuksista vahvin yhteys oikeudenmukaisella johtamisella on osallistumisen turvallisuuteen. Osallistumisen turvallisuus tarkoittaa muun muassa informaation jakamista kaikille, mahdollisuutta tuoda mielipiteensä esiin sekä hyvää yhteishenkeä. Täten se kuvaa hyvin samoja ilmiöitä kuin psykologinen turvallisuus. Täten edistämällä oikeudenmukaisuuden kokemusta tasapuolisen kohtelun kautta esimies luo omalla toiminnallaan edellytyksiä myös menestykselle.   

On myös havaittu, että mitä kauemmin työntekijä on ollut saman esimiehen alaisuudessa, sitä positiivisemmin hän yleensä arvioi tiimi-ilmapiirinsä. Tässä voi toki olla monia väliin tulevia tekijöitä, mutta havaintona tämä on mielenkiintoinen. Esimies-alaissuhteiden rakentumiselle on hyvä varata riittävästi aikaa, ja niiden pysyvyyteen on hyvä kiinnittää huomiota myös tästä näkökulmasta.

Menestyvässä tiimissä on siis todennäköisesti onnistuttu ennen kaikkea siinä, millaiseksi keskusteluilmapiiri sekä tiimiläisten kesken, että tiimin ja esimiehen välillä, on muodostunut. Toimiva vuorovaikutus edellyttää kykyä ymmärtää vastakkaisen osapuolen reaktioita ja toimintatyyliä, sekä sitä, millaisen reaktion ne itsessä synnyttävät. Täten kyky ymmärtää itseä ja muita on lähtökohta toimivaan yhteistyöhön ja luottamuksen rakentumiseen.

Mistä sitten saada konkreettisia työkaluja? Yhden hyvän keinon tarjoavat Crescon tiimivalmennukset, joiden tavoitteena on tukea menestyksekästä tiimityötä itsetuntemuksen ja tiimituntemuksen kasvattamisen kautta. Tiimivalmennukset tarjoavat turvallisen, fasilitoidun ympäristön avoimen keskustelun käymiselle ja erilaisuuksien näkyväksi tekemiselle. Jotta mahdolliset kipukohdat ja ongelmat saadaan ajoissa esiin, ei toimivaa kommunikaatiota ja luottamusta tiimiläisten kesken voi ylikorostaa. Näiden teemojen läpikäyminen tukee myös esimiestä oikeudenmukaisessa, psykologista turvallisuutta vahvistavassa johtamisessa.

Keskustelemme mielellämme aiheesta lisää, ja tulemme esittelemään tiimivalmennuksiamme. 

Sitten ei muuta kuin hyvää kesää, ja ollaan yhteyksissä!

 blogi_kuva1.jpg

Oikeudenmukaisen johtamisen yhteyttä hyvään tiimi-ilmapiirin on tutkittu Emma Vuorenmaan ja Lotta Tuomisen kandidaatin tutkielmassa Tampereen Yliopistolla. Mikäli haluat tietää siitä lisää, ole yhteydessä Emmaan.

Emma Vuorenmaa
Psykologi


Tilaa uutiskirje

Kommentit

Jätä vastaus


(Sähköpostiosoitettasi ei näytetä julkisesti.)

Captcha-koodi Napsauta kuvaa nähdäksesi toisen captcha koodin.

10.3.2020 Momentous ja bisnespsykologiaan erikoistunut Cresco yhdistyvät – uusi konsulttitalo haastaa johdon kehittämisen palvelut Kevät on tunnetusti kasvun aikaa. Kehitys on ajankohtaista nyt myös meillä, kun ylimmän johdon suorahakuun erikoistunut Momentous ja bisnespsykologian asiantuntijayritys Cresco yhdistyvät. 23.10.2019 Resilienssiä pimenevään syksyyn Muutosjoustavuus on yksi tämän päivän työelämän keskeisistä menestystekijöistä, mutta miten sitä voi kehittää? 15.10.2019 Organisaation ketteryys ja tuloksellisuus edellyttävät psykologista turvallisuutta Aiheesta lisää webinaarissa 29.10, ilmoittaudu mukaan! 1.7.2019 Tiimi suoriutumisen draiverina – miten tukea menestyvää tiimiä Millainen resepti löytyy hyvin suoriutuvan tiimin taustalta? Millaista tukea tiimi tällöin toivoo? 12.2.2019 Tavaton tammikuu ”Mieti rohkeasti, millaiset työrutiinit sinulle sopivat: Olemme usein liiankin varovaisia muuttamaan toimimatonta,” sanoo Paula Louet blogissa. 28.1.2019 Johda hyvinvointia ja suoriutumista tuloksellisesti tunnekokemuksen kautta Työntekijät voivat työskennellä runsaasti monista eri lähtökohdista käsin. Tunnekokemus työstä on avaintekijä sekä suoriutumisen että hyvinvoinnin johtamiseen. 20.3.2018 Organisaatiosi tulevaisuuden osaamista rakennetaan nyt Lue parhaat palat CRESCO30-webinaarista - Tunnista ja rekrytoi potentaali 27.12.2017 Tarvitsemasi osaaminen voi jo piillä organisaatiossasi Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta työntekijästä kokee, että työnantaja ei tunne työntekijän vahvuuksia. Kuinka tulevaisuuden potentiaali tunnistetaan? 13.10.2017 Onnistuneen rektytoinnin psykologiaa - Tunnista ja vältä ajatusharhat Laura Niemi ja Mikko Puonti kokoontuivat pohtimaan kuinka välttää ajatusharhat rekrytoinnissa. Lue kooste Cresco30-webinaarista. 28.8.2017 Mihin asiantuntijoiden esimiehiä enää tarvitaan? Tarvitaanko esimiestä enää tulevaisuudessa? Korvaako robotti tai jokin tekoälysovellus esimiehen roolin? 6.6.2017 Kesälukemista sadesäälle tai toimistoon Lukijoidemme suosikkiblogit esimies- ja tiimityöstä, rekrytoinneista sekä henkilöarvioinneista luettavaksi toimistoon tai viltin alle.