Rekrytointihaastattelu

Rekrytointihaastattelu.jpg

Psykologikonsultin tuki rekrytointihaastattelussa on kustannustehokas väline saada lisäsyvyyttä haastatteluun. Psykologin tekemä rekrytointihaastattelu auttaa vastaamaan mahdollisiin esille nousseisiin kysymyksiin ja saamaan syvällisempää tietoa hakijan soveltuvuudesta, vahvuuksista, kehittämiskohteista sekä mahdollisista riskeistä rekrytoinnissa.

Psykologikonsulttia kannattaa hyödyntää rekrytointihaastattelussa, kun halutaan:

  • taata haastattelujen ammattimaisuus ja vertailukelpoisuus
  • vaalia hyvää yritysimagoa
  • kehittää rekrytoivan esimiehen omia haastattelutaitoja
  • halutaan toinen, työpsykologiseen osaamiseen perustuva arvio haastateltavista

Psykologin haastattelu voidaan toteuttaa joko osana rekrytoivan esimiehen omaa haastattelua, tai itsenäisenä osana rekrytointiprosessissa. Yhteishaastatteluissa voidaan myös tehokkaasti kehittää esimiesten haastattelutaitoja tehostaen koko organisaation rekrytointikäytäntöjä. Haastattelun osana voidaan myös tehdä psykologisia testejä ja purkaa niiden tuloksia.

Psykologitoimisto Crescon psykologikonsulttien vankka ammattiosaaminen ja ymmärrys asiakasorganisaatioiden erityispiirteistä ja toimintaympäristön vaatimuksista takaavat laadukkaat ja helposti hyödynnettävää tietoa tuottavat rekrytointihaastattelut. Pitkä kokemus henkilöarvioinnista, erilaisten asiakasyritysten kanssa toimimisesta sekä monipuolisten haastattelutekniikoiden hallinta auttavat vastaamaan monimutkaisiinkin erityiskysymyksiin hakijoista. 

 

Ota yhteyttä 

Yhteishaastatteluissa voidaan myös tehokkaasti kehittää esimiesten haastattelutaitoja ja tehostaa näin koko organisaation rekrytointikäytäntöjä.