Soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarvioinnilla saadaan työpsykologista tietoa työnhakijasta rekrytointipäätöksen tueksi. Soveltuvuusarvioinnilla pyritään minimoimaan rekrytointiin liittyvät riskit – kustannukset virherekrytoinneista ovat yrityksille usein kohtuuttoman suuria. Ammattimaisesti toteutettu soveltuvuusarviointi osana rekrytointiprosessia tukee myös työntekijän koko potentiaalin käyttöä heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien.

 

Ota yhteyttä 


Soveltuvuusarvioinnilla:

  • taataan tasapuolinen kohtelu kaikille hakijoille
  • saadaan rekrytointihaastattelua syvempää tietoa hakijoista
  • saadaan toiminnallista tietoa hakijoista – nähdään kuinka he toimivat testitilanteissa
  • tuotetaan ammattimainen toinen mielipide hakijan tärkeimmistä kompetensseista
  • tehostetaan rekrytoitavan perehdytystä – vahvuudet ja kehittämiskohteet ovat selvillä jo ennen tehtävässä aloittamista.


Laaja ja räätälöity soveltuvuusarviointi rekrytoinnin tueksi

Soveltuvuusarviointiprosessi luodaan yhdessä toimeksiantajan kanssa tuottamaan juuri tietyn tehtävän kannalta relevanttia tietoa työnhakijoista. Soveltuvuusarviointitestaukset toteutetaan aina useita menetelmiä, kuten psykologisia kykytestejä, persoonallisuus- ja motivaatiomittareita, työpsykologin haastattelua ja ryhmätyötä käyttämällä.

Ehdokkaista kerätyn aineiston perusteella kirjoitetaan soveltuvuusarviointilausunto, jossa otetaan selvästi kantaa soveltuvuuteen ja arvioituun tehtävässä menestymiseen. Tämä helpottaa kärkihakijoiden keskinäistä vertailua rekrytointipäätöstä tehdessä. Arviointeja seuraava purkukeskustelu psykologikonsultin kanssa auttaa esimiestä päätöksenteossa ja selkeyttää rekrytoinnin laajakantoisempia vaikutuksia organisaatiossa

Rekrytoivalle esimiehelle soveltuvuusarviointi tuottaa myös tärkeää tietoa siitä, kuinka valittua ehdokasta voidaan tukea uransa alussa ja kuinka henkilön vahvuudet saadaan parhaalla tavalla nopeasti yrityksen käyttöön.


Soveltuvuusarvioinnista on hyötyä myös hakijalle

Yrityksen tyyliä edustava ja ehdokkaiden henkilökohtaista kehittymistä tukeva soveltuvuusarviointi on tärkeä kilpailijoista erottava ja työnantajaimagoa tukeva tekijä. Toisaalta soveltuvuusarviointi auttaa myös ehdokasta ymmärtämään haetun tehtävän vaatimukset. Lisäksi ehdokas saa tärkeää tietoa omaan menestymiseensä liittyvistä vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan.

Tulossa soveltuvuusarviointiin? Lue opas henkilöarviointiin saapuvalle.


Crescon soveltuvuusarvioinnit ovat laadukkaita

Kaikki soveltuvuusarviointeja tekevät konsulttimme ovat laillistettuja psykologeja, ja heillä on vankka kokemus laadukkaiden soveltuvuusarviointien tekemisestä asiakkaille. Psykologitoimisto Crescon oma menetelmäkehitys on huippuluokkaa – käyttämiemme menetelmien laatua tarkkaillaan jatkuvasti ja teemme säännöllisesti validiteettitutkimusta menetelmistämme yhdessä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen kanssa. Lisäksi kehitämme menetelmiämme yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

 

Ota yhteyttä 

Ammattimaisesti toteutetun arvioinnin perusteella uuden työntekijän kyvyt saadaan nopeasti työnantajan käyttöön

Jätä soittopyyntö 

Juha Laine, Cresco

 

     Crescon yhteyshenkilö:
     Juha Laine | 050 443 1057

 


Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme mukaisen henkilötietojesi käsittelyn, ja että voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse.