Soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarviointi_519.jpgSoveltuvuusarvioinnilla saadaan työpsykologista tietoa työnhakijasta rekrytointipäätöksen tueksi. Soveltuvuusarvioinnilla pyritään minimoimaan rekrytointiin liittyvät riskit – kustannukset virherekrytoinneista ovat yrityksille usein kohtuuttoman suuria. Ammattimaisesti toteutettu soveltuvuusarviointi osana rekrytointiprosessia tukee myös työntekijän koko potentiaalin käyttöä heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien.

 Soveltuvuusarvionnilla:

  • taataan tasapuolinen kohtelu kaikille hakijoille
  • saadaan rekrytointihaastattelua syvempää tietoa hakijoista
  • saadaan toiminnallista tietoa hakijoista - nähdään kuinka he toimivat testitanteissa
  • tuotetaan ammattimainen toinen mielipide hakijan tärkeimmistä kompetensseista
  • tehostetaan rekrytoitavan perehdytystä - vahvuudet ja kehittämiskohteet ovat selvillä jo ennen tehtävässä aloittamista

Soveltuvuusarviointiprosessi luodaan yhdessä toimeksiantajan kanssa tuottamaan juuri tietyn tehtävän kannalta relevanttia tietoa työnhakijoista. Soveltuvuusarviointitestaukset toteutetaan aina useita menetelmiä, kuten psykologisia kykytestejä, persoonallisuus- ja motivaatiomittareita, työpsykologin haastattelua ja ryhmätyötä, käyttämällä. Ehdokkaista kerätyn aineiston perusteella kirjoitetaan soveltuvuusarviointilausunto, jossa otetaan selvästi kantaa soveltuvuuteen ja arvioituun tehtävässä menestymiseen. Tämä helpottaa kärkihakijoiden keskinäistä vertailua rekrytointipäätöstä tehdessä. Arviointeja seuraava purkukeskustelu psykologikonsultin kanssa auttaa esimiestä päätöksenteossa ja selkeyttää rekrytoinnin laajakantoisempia vaikutuksia organisaatiossa

Rekrytoivalle esimiehelle soveltuvuusarviointi tuottaa myös tärkeää tietoa siitä, kuinka valittua ehdokasta voidaan tukea uransa alussa ja kuinka henkilön vahvuudet saadaan parhaalla tavalla nopeasti yrityksen käyttöön. Yrityksen tyyliä edustava ja ehdokkaiden henkilökohtaista kehittymistä tukeva soveltuvuusarviointi on tärkeä kilpailijoista erottava ja työnantajaimagoa tukeva tekijä. Toisaalta soveltuvuusarviointi auttaa myös ehdokasta ymmärtämään haetun tehtävän vaatimukset. Lisäksi ehdokas saa tärkeää tietoa omaan menestymiseensä liittyvistä vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan.

Kaikki soveltuvuusarviointeja tekevät konsulttimme ovat laillistettuja psykologeja ja heillä on vankka kokemus laadukkaiden soveltuvuusarviointien tekemisestä asiakkaille. Psykologitoimisto Crescon oma menetelmäkehitys on huippuluokkaa – käyttämiemme menetelmien laatua tarkkaillaan jatkuvasti ja teemme säännöllisesti validiteettitutkimusta menetelmistämme yhdessä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen kanssa. Lisäksi kehitämme menetelmiämme yhteistyössä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Tulossa soveltuvuusarviointiin? Lue opas henkilöarviointiin saapuvalle.

Ammattimaisesti toteutetun arvioinnin perusteella uuden työntekijän kyvyt saadaan nopeasti työnantajan käyttöön


Ota Yhteyttä

Katri Hurme
Johtaja
 
GSM 050 587 8828
Email: katri.hurme(at)cresco.fi