360-arviointi ja palaute

360-arviointi_519.jpg

360-arvioinnin ja palautteen avulla arvioitava henkilö saa kattavan ja systemaattisesti mitatun kuvan siitä, miltä oma toiminta muiden silmissä näyttää: mikä on hyvää ja mitä voisi parantaa. 360-arvioinnissa kerätään arvioitavan henkilön toimintaa koskevaa palautetta kollegoilta, alaisilta, esimiehiltä, asiakkailta tai muilta mahdollisilta yhteistyötahoilta - arvioitavan henkilön ympäriltä 360°. Lisäksi henkilö arvioi itse itseään. 360-arviointi on luotettava tapa saada tietoa omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista

360-arviointia voidaan hyöntää esimerkiksi:

  • esimiesvalmennuksen osana tai esimiestyön kehittämisessä
  • työhyvinvoinnin parantamisessa tai sen ylläpitämisessä
  • työssä tai tehtävässä kehittymisen mittaamisessa

Arvioitava henkilö ei saa tietoonsa yksittäisten henkilöiden vastauksia: palvelun luottamuksellisuus takaa sen, että vastauksia saadaan riittävä määrä ja että tulokset ovat luotettavia. Yrityksille, joissa henkilöstön kehittämistoimet halutaan yhtenäistää, 360-arviointi ja palaute tarjoavat suoraviivaisen ja nopean prosessin sekä konkreettista hyötyä tarjoavan henkilökohtaisen kehittämiskäytännön kaikille yrityksen työntekijöille.

Palautetta mittarista käydään läpi psykologikonsultin kanssa, joka auttaa ymmärtämään kyselyn tuloksia ja muuttamaan ne konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi henkilökohtaisen kehittymisen tueksi.

Psykologitoimisto Crescon 360-mittarissa hyödynnetään erityisesti psykologista näkökulmaa työssä menestymisen kannalta tärkeimmistä henkilökohtaisista tekijöistä. Psykologikonsultin tuki kehityssuunnitelman tekemisessä ja palautteen muuttamisessa toiminnaksi on tärkeää, kun muutosta todella halutaan aikaiseksi. Henkilökohtaisen kehittymisen aikaansaamisessa erityisesti organisaatio- ja työpsykologian asiantuntemuksella on paikkansa: siinä liike-elämän lainalaisuuksien tuntemus yhdistyy tietämykseen siitä, millä tavoin yksilö toimii parhaiten annetussa ympäristössä, millä tavoin hän voisi sitä muokata ja miten hän pystyy rakentamaan menestystä omien vahvuuksiensa ja tavoitteidensa pohjalle.

360-arviointi on luotettava tapa saada tietoa omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista

 

OTA YHTEYTTÄ

Johanna Turtola-Poole
Johtava konsultti, henkilöstön kehittäminen
GSM 050 324 8719 
johanna.turtola-poole (at) cresco.fi