menetelmät yksilölliseen työssä kehittymiseen

Menetelmät_519.jpg

Cresco METHODS tarjoaa helppokäyttöisiä välineitä esimiestyön ja ihmisten johtamisen tueksi. Cresco METHODS -menetelmät on suunniteltu tuomaan vastauksia työelämän erityiskysymyksiin ja ratkaisuja ongelmatilanteisiin.

Tällä hetkellä menetelmäpakettiin kuuluvat:

 • V-ABLE verbaalisen päättelykyvyn testi 
 • N-ABLE numeerisen päättelykyvyn testi
 • TSQ-tiimityötyylikysely
 • TSI-ajattelutyylikysely
 • MSQ-motivaatiotyylikysely ja 
 • CSQ-kysely stressinkäsittelytyylin tutkimiseen
 
Cresco METHODS:ia voidaan hyödyntää:
 
 • rekrytointihaastatteluissa tuomassa syvempää tietoa hakijasta
 • tiimin itsetuntemuksen kehittämisessä erilaisissa tilanteissa
 • esimiestyön kehittämisessä ja  esimiehen itsetuntemuksen parantamisessa
 • uraohjauksen tukena:

Henkilökohtaista työtyyliä kartoittavat menetelmät ovat avainasemassa, kun halutaan lisää tietoa työntekijöiden ominaisuuksista, kyvyistä, yhteistyöhön ja tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä, kehityspotentiaalista tai motivaatiorakenteesta. Menetelmiä voi hyödyntää esimerkiksi rekrytoinnissa, uraohjauksessa, henkilöstön kehittämisessä, esimiestyön tukena ja tiimien rakentamisessa.

Cresco METHODS -menetelmillä saadaan kustannustehokkaasti tietoa työntekijöiden tai -hakijoiden kyvyistä, ominaisuuksista, tiimityötyylistä, tehokkuuteen ja motivaatioon vaikuttavista tekijöistä tai kehityspotentiaalista tulevaisuutta ajatellen.  Menetelmät toimivat Crescon omassa GLOW-järjestelmässä, helppokäyttöisellä online-alulla, jossa vastaajat voivat tehdä testejä ajasta ja paikasta riippumatta. GLOW mahdollistaa myös esimerkiksi yrityskohtaisen aineiston keräämisen.

Eri yritysten tarjoamien menetelmien välillä on kuitenkin eroja siinä, miten hyvin ne toimivat eri ympäristöissä. Eniten menetelmien tuottamaan hyötyyn vaikuttavat:

 • menetelmien pohjautuminen validiin taustateoriaan
 • menetelmien validiteetti – menetelmä mittaa sitä mitä sen pitäisikin
 • menetelmän reliabiliteetti – menetelmä mittaa luotettavalla tavalla tutkittavaa asiaa
 • menetelmän sopivuus käyttötarkoitukseen
Cresco METHODS -menetelmät on kehitetty yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Työministeriön kanssa osaksi Crescon soveltuvuusarviointi-, koulutus- ja coaching -palveluita ja niiden taustalla on usean tuhannen vastaajan aineistot. 

Cresco METHODS: Crescon menetelmät osana esimiesten ja HR -asiantuntijoiden omaa työkalupakkia

Kati 191.jpgOTA YHTEYTTÄ

Katri Hurme
 
GSM 050 587 8828
Email: katri.hurme (at) cresco.fi