Potentiaalikartoitus

poika-lennokki.jpg

Potentiaalikartoituksella arvioidaan organisaation nykyisen henkilöstön toiminta- ja ajattelutyylejä, motivaatiotekijöitä ja kyvykkyyksiä. Kartoitus tuottaa sekä arvioitavalle että organisaatiolle arvokasta lisätietoa henkilökohtaisen kehittymisen tueksi.

Potentiaalikartoitusta voidaan hyödyntää:

  • organisaation erilaisissa muutostilanteissa - kartoitetaan organisaation olemassa oleva potentiaali ja ohjataan oikeaan suuntaan
  • nuoren potentiaalin kasvattamisessa esimerkiksi tulevaisuuden esimies- tai projektipäällikkötehtäviin
  •  seuraaja- ja urasuunnittelussa
  • esimiehenä tai asiantuntijana kehittymisen pohjana 

Potentiaalikartoituksesta hyötyy myös ammatillisen kehittymisen pohjana sekä yrityksen sisäisten uudelleenjärjestelyiden yhteydessä tai esimerkiksi osana coaching-prosessia.

Potentiaalikartoituksessa käytetään samoja menetelmiä kuin soveltuvuusarvioinnissa, mutta huomio arvioinnissa kohdistetaan soveltuvuuden sijasta arvioitavan henkilökohtaisten ominaisuuksien laajempaan selvittämiseen.

 

Ota yhteyttä 

 

Potentiaalikartoitus tuottaa arvokasta lisätietoa henkilökohtaisen kehittymisen tueksi.