cresco_facebook.png cresco_linkedin.png cresco_twitter.png

Potentiaalikartoitus

poika-lennokki.jpg

Potentiaalikartoituksella arvioidaan organisaation nykyisen henkilöstön toiminta- ja ajattelutyylejä, motivaatiotekijöitä ja kyvykkyyksiä. Kartoitus tuottaa sekä arvioitavalle että organisaatiolle arvokasta lisätietoa henkilökohtaisen kehittymisen tueksi.

Potentiaalikartoitusta voidaan hyödyntää:

  • organisaation erilaisissa muutostilanteissa - kartoitetaan organisaation olemassa oleva potentiaali ja ohjataan oikeaan suuntaan
  • nuoren potentiaalin kasvattamisessa esimerkiksi tulevaisuuden esimies- tai projektipäällikkötehtäviin
  •  seuraaja- ja urasuunnittelussa
  • esimiehenä tai asiantuntijana kehittymisen pohjana 

Potentiaalikartoituksesta hyötyy myös ammatillisen kehittymisen pohjana sekä yrityksen sisäisten uudelleenjärjestelyiden yhteydessä tai esimerkiksi osana coaching-prosessia.

Potentiaalikartoituksessa käytetään samoja menetelmiä kuin soveltuvuusarvioinnissa, mutta huomio arvioinnissa kohdistetaan soveltuvuuden sijasta arvioitavan henkilökohtaisten ominaisuuksien laajempaan selvittämiseen.

 

Potentiaalikartoitus tuottaa arvokasta lisätietoa henkilökohtaisen kehittymisen tueksi

Kati 191.jpgOTA YHTEYTTÄ

Katri Hurme
Seniorikonsultti
 
GSM 050 587 8828
Email: katri.hurme(at)cresco.fi