Työnohjaus

iso.tyonohjaus.jpg

Milloin työnohjausta tarvitaan?

Työnohjauksessa erilaiset työstä nousevat asiat ja tilanteet käydään läpi tavoitteena esimerkiksi työn laadun paraneminen, muutostilanteiden hallinta tai ammatillinen kasvu. Työnohjauksella voidaan kehittää henkilöstön keskinäistä luottamusta ja voimavarojen löytymistä ja sitä kautta tukea työn mielekkyyttä, hallinnan tunnetta ja työssä jaksamista. Prosessissa omaa työtä ja sen haastaviakin tilanteita tutkitaan ja käsitellään koulutetun työnohjaajan avulla luottamuksellisesti. Työnohjaus on yleensä pidempikestoista, mutta tilanteet ovat aina yksilöllisiä ja työnohjaus lähteekin ohjattavan tarpeesta tai yhdessä määritellyistä tavoitteista.

Kenelle työnohjausta järjestetään?

Työnohjauksen muodot ovat yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjaus ja sitä voidaan pitää niin johto- ja työryhmille kuin yksittäisille johtajille, esimiehille ja työntekijöille. Työnohjaus eroaa valmennuksesta siten, että siinä tietoa tuotetaan yhteistyössä ohjaajan ja työnohjattavan välillä, kun taas valmennuksessa korostuu enemmän tiedon välittäminen.

Mitkä ovat työnohjauksen hyödyt?

Työnohjauksen avulla voidaan kirkastaa yhteistä ymmärrystä organisaation kokonaistilanteesta ja tavoitteista, ja vahvistaa organisaation kyvykkyyttä toimia muutostilanteissa ja - haasteissa. Työnohjauksella voi olla monenlaisia myönteisiä vaikutuksia työilmapiiriin ja työhyvinvointiin ja sitä kautta myös työn tuottavuuteen.

Työnohjauksessa omaa työtä ja sen haastaviakin tilanteita tutkitaan ja käsitellään koulutetun työnohjaajan avulla luottamuksellisesti sekä tavoitteellisesti.

 

Kati 191.jpgOTA YHTEYTTÄ

Katri Hurme
 
GSM 050 587 8828
Email: katri.hurme (at) cresco.fi