esimies- ja johtamisvalmennus

Johtamis-ja esimiesvalmennus_519.jpg

Esimiesvalmennus tähtää johtamiskäytäntöjen selkeyttämiseen ja oman johtamisroolin tietoisempaan hyödyntämiseen. Selkeä johtaminen auttaa työntekijöitä toimimaan tarkoituksenmukaisemmin yrityksen tavoitteita kohti.

Esimies- ja johtamisvalmennusta voidaan hyödyntää esimerkiksi:

  • sekä henkilöstön että esimiesten työhyvinvoinnin parantamiseksi tai ylläpitämiseksi
  • esimiesten verkostoitumisen helpottamiseen organisaation sisällä
  • esimiestyön yhtenäistäminen
  • kun halutaan tarttua kohdennettuihin kehittämisalueisiin esimerkiksi henkilöstökyselyjen tulosten perusteella

Esimies- ja johtamisvalmennus alkaa itsetuntemuksen laajentamisesta. Valmennuksen tavoitteena on, että henkilö ensin oppii tuntemaan oman johtamistyylinsä, sen vahvuudet ja heikkoudet. Tämän tiedon pohjalta kehittymistavoitteet suunnitellaan kohdennetusti.  

Johtamisvalmennuksesta on hyötyä kaikissa esimiesuran vaiheissa. Aloittaville esimiehille suunnatut yksilö- tai ryhmävalmennukset keskittyvät tietopuolen kehittämiseen esimiestyön perustaidoista ja johtamisen tekniikoista. Kokeneempien esimiesten valmennus suunnitellaan antamaan vastauksia juuri niihin asioihin, jotka ovat valmennettavalle ajankohtaisia. Esimiestyössä ongelmana ei useinkaan ole tiedon puute vaan sen vieminen käytäntöön – henkilökohtainen tai pienryhmävalmennus on tukena tässä.

Kaikki Psykologitoimisto Crescon esimiesvalmennukset ovat tietyn organisaation tarpeisiin räätälöityjä - huomioimme aina organisaation nykytilanteen, erityispiirteet, arvot ja toimintatavat.

Esimiesvalmennus tukee siinä, mikä usein on vaikeinta - tiedon viemisessä käytöntöön

 OTA YHTEYTTÄ

Johanna Turtola-Poole
Johtava konsultti, henkilöstön kehittäminen
GSM 050 324 8719 
johanna.turtola-poole (at) cresco.fi