Johtoryhmien kehittäminen

Johtoryhmien kehittäminen_519.jpg

Toimiva johtoryhmä on edellytys yrityksen menestymiselle, mutta hyvä johtoryhmä ei synny itsestään. Toisaalta johtoryhmä tarvitsee usein aikaa myös omalle kehittymiselleen - johtoryhmää vaatii huoltoa ja uudistamista.

Johtoryhmien kehittämisohjelmat:

  •  sujuvoittat johtoryhmän työskentelyä ja auttavat hyödyntämään ryhmää täyden potentiaalinsa
  • auttavat luomaan uuden tai uudistuneen johtoryhmän perustan 
  • luovat hyvän työskentelykulttuurin 
  • tukevat johtoryhmää  erityisissä ongelmatilanteissa

Johtoryhmän kehittämisohjelmista on hyötyä esimerkiksi johtoryhmän ollessa uusi, tai jos sen kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia. Myös toimintaympäristön muutokset saattaavat haastaa johtoryhmän uudenlaiseen toimintaan. Johtoryhmän työskentely saattaa myös urautua liian totuttuun uomaan: myös tällöin kehittämisohjelmia voidaan hyödyntää.

Johtoryhmien kehittämisohjelmat suunnitellaan juuri niihin tarpeisiin, jotka ryhmälle ovat ajankohtaisia. Kantavia teemoja tyypillisesti ovat ryhmän jäsenten itsetuntemuksen lisääminen, ryhmän  vuorovaikutuksen ja tunneosaamisen kehittäminen sekä erilaisissa muutosprosesseissa toimiminen. Kehittämisohjelmat toteutetaan käytännön työhön tiiviisti  linkittäen esimerkiksi erilaisten käytännön casejen kautta sekä viemällä opittuja asioita saman tien arkeen. Valmennuksen yhteydessä hyödynnetään myös Crescon omia psykologisia työvälineitä.

Crescon valmentajilla on vankka psykologinen ja liiketoiminnallinen osaaminen ja mittava kokemus johdon valmentamisesta.

Johtoryhmä vaatii huoltoa ja uudistamista

OTA YHTEYTTÄ

Johanna Turtola-Poole
Johtava konsultti, henkilöstön kehittäminen
GSM 050 324 8719 
johanna.turtola-poole (at) cresco.fi