kriisikonsultaatio ja yhteistyön vaikeudet

Kriisikonsultaatio_519.jpg

Yhteistyön ongelmien taustalla voi olla monenlaisia syitä, kuten riidat, työyhteisöä koskettava kuolemantapaus tai rikos. Asiantuntijan hyödyntäminen auttaa selkiyttämään tilannetta ja ottamaan tilanteen haltuun

Kriisikonsultaatio:

  • auttaa kriisitilanteen systemaattisessa haltuunotossa
  • vähentää kriisin aiheuttamia vaikutuksia työyhteisöön
  • tarjoaa ammattimaista ulkopuolista näkökulmaa 
  • osallistaa henkilöstöä  tilanteen purkamisessa
  • tukee muutostoimenpiteiden ohjaamisessa ja käytäntöönpanemisessa
  • palauttaa työyhteisön nopeasti normaalitilaan

Ulkopuolisen psykologikonsultin avulla työyhteisön on helpompi purkaa sujuvan yhteistyön esteitä ja sopia yhteisestä toiminnasta. Kohdennettujen toimenpiteiden ja seurannan avulla vaikeuksista voidaan siirtyä eteenpäin kohti tehokasta yhteistoimintaa.

Crescossa työyhteisökonsultaatioissa korostuu luottamuksellisuus, psykologinen asiantuntijuus ja ratkaisukeskeisyys. Tavoitteena on vauhdittaa hallinnan saavuttamista ongelmallisessa tilanteessa tuoden konkreettisia keinoja ja tukea tarvittavien muutosten toteuttamiseen. Työyhteisökonsultaatiota tekevien konsulttien pitkä kokemus työyhteisöjen toiminnan tukemisesta ja ymmärrys yksilöllisistä muutosmekanismeista antavat arvokasta tukea ongelmallisten tilanteiden selvittämiseen ja tarvittavien muutosten toteuttamiseen.

Ulkopuolisen psykologikonsultin avulla työyhteisön on helpompi purkaa sujuvan yhteistyön esteitä ja sopia yhteisestä toiminnasta

OTA YHTEYTTÄ

Johanna Turtola-Poole
Johtava konsultti, henkilöstön kehittäminen
GSM 050 324 8719 
johanna.turtola-poole (at) cresco.fi