tiimivalmennus

Tiimivalmennus_519.jpg

Onnistunut johtaminen vaatii hyvää tiiminjäsenten tuntemusta. Sujuva tiimityö edellyttää myös tiiminjäsenten hyvää tuntemusta toistensa vahvuuksista ja vahvaa luottamusta.

Tiimivalmennusta kannattaa hyödyntää, kun:

  • halutaan syventää tiiminjäsenten itsetuntemusta
  • kasvattaa tuntemusta kollegojen ominaisuuksista, osaamisesta ja vahvuuksista 
  • syventää tiiminjäsenten välistä luottamusta toisiinsa
  • tarjota tiiminjäsenille työkaluja, joilla pystyvät paremmin  hallitsemaan omaan motivaatioon, viihtyvyyteen ja tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä
  • lisätä tiiminjäsenten itseohjautuvuutta

Perinteisessä tiimityössä voidaan käyttää aikaa tiiminjäsenten dynamiikan suuntaamiseen tuottavaan toimintaan ja luottamuksen synnyttämiseen. Modernissa työyhteisössä tiimityö on kuitenkin yhä hajautetumpaa, nopeatempoisempaa ja tiiminjäsenet vaihtuvia. Tiiminvetäjien tulee pystyä yhä enemmän luottamaan  jäsenten kysyyn johtaa omaa työtään - tiiminjäsenten tulee myös yhä nopeammin päästä mukaan tiimityöskentelyyn. Tämä vaatii tiiminjäseniltä hyvää itsetuntemusta ja toisaalta tiiminvetäjältä kykyä kommunikoida erilaisten ihmisten kanssa tehokkaasti.

Crescon tiimivalmennuksissa keskitytään tuottamaan ymmärrettävää ja nopeasti hyödynnettävää tietoa tiiminjäsenten henkilökohtaisista, yhteistyön kannalta tärkeistä, ominaisuuksista. Tiimivalmennukset rakennetaan tiimin senhetkisiin erityispiirteisiin ja -haasteisiin vastaavaksi kokonaisuudeksi. Valmennus voidaan toteuttaa puolen päivän kurssina tai pidempänä, esimerkiksi vuosittain toistuvana valmennusohjelmana. Valmennusten päätteeksi luodaan  konkreettinen kehittämissuunnitelma, joka laitetaan käytäntöön joko itsenäisesti tai psykologikonsultin tukemana.

Crescon tiimivalmennuksia vetää joukko kokeneita psykologikonsultteja, joilla on syvä ymmärrys liike-elämän vaatimuksista, monipuolinen näkemys eri organisaatiotyypeistä ja laaja tietämys yksilön muutokseen ja tiimin tehokkuuteen vaikuttavista tekijöistä.

 

Ota yhteyttä 

 

Tiimivalmennus ei sovellu käytettäväksi akuutteihin kriisitilanteisiin – näissä tapauksissa voidaan käyttää "Kriisikonsultaatio ja yhteistyön vaikeudet" -palvelua.

Sujuva tiimityö edellyttää tiiminjäsenten hyvää tuntemusta toistensa vahvuuksista ja vahvaa luottamusta.

Jätä soittopyyntö 

Juha Laine, Cresco

 

     Crescon yhteyshenkilö:
     Juha Laine | 050 443 1057

 


Lähettämällä lomakkeen hyväksyt tietosuojaselosteemme mukaisen henkilötietojesi käsittelyn, ja että voimme olla sinuun yhteydessä puhelimitse.