Työyhteisösovittelu

iso.tyoyhteisosovittelu.jpg

Milloin työyhteisösovittelua tarvitaan?

Työyhteisösovittelua tarvitaan, kun työyhteisön toimintakyky on heikentynyt jonkin ristiriidan takia. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kiusaamistilanteisissa tai esimiehen ja alaisen välisissä konfliktitilanteissa. Se on menetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, mahdollistaa konfliktin osapuolia löytämään kaikkia tyydyttävän ratkaisun.

Myös laki velvoittaa työnantajan tarttumaan työyhteisön ristiriitoihin. Ratkaisemattoman ristiriidan hinta voi olla työntekijöiden hyvinvoinnin hiipuminen, joka aiheuttaa sairauspoissaoloja, ennenaikaisia eläköitymisiä ja tuottavuuden laskua.

Kenelle työyhteisösovittelua järjestetään?

Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun.

Mitkä ovat työyhteisösovittelun hyödyt?

Parhaimmillaan työyhteisösovittelu on yhteinen oppimisprosessi, jonka seurauksena avoimuus, vuorovaikutus ja yhteistyö paranevat. Onnistuessaan työyhteisösovittelu pidentää työuria, tuo työrauhan ja parantaa työilmapiiriä. Se palauttaa työyhteisön toimintakyvyn ristiriitatilanteesta, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään  työhönsä.

Työyhteisösovittelu palauttaa työyhteisön toimintakyvyn ristiriitatilanteesta, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään työhönsä.

OTA YHTEYTTÄ

Johanna Turtola-Poole
Johtava konsultti, henkilöstön kehittäminen
GSM 050 324 8719 
johanna.turtola-poole (at) cresco.fi