Asiakaskohtaiset tutkimusprojektit

Asiakaskohtaiset tutkimusprojektit_519.jpg

Psykologitoimisto Crescossa toteutetaan tutkimusprojekteja, joilla tuotetaan luotettavaa ja tieteellisesti validia tietoa asiakkaan käyttöön. Tyypillisesti tutkimusprojektit syntyvät tilanteissa, joissa asiakkaat haluavat selvittää tarkemmin yrityksen menestymiseen vaikuttavia tekijöitä ja haluavat konkreettisia toimintaehdotuksia.

Esimerkkejä tekemistämme tutkimuksista: 

  • huippumyyjien menestymiseen vaikuttavat henkilökohtaiset tekijät
  • myyntikoulutuksen tehokkuuden mittaus ja kehittäminen
  • työssäjatkamiseen liittyvät tekijät - kuinka saada ihmiset eläköitymään mahdollisimman myöhään.

Asiakkaille suunnitellut yksilölliset tutkimusprojektit auttavat organisaatiota arvioimaan nykyistä tilannettaan ja kehittämään toimintaansa tulevaisuudessa. Lisäksi tutkimustieto tuo monessa tilanteessa tarpeellista konkretiaa ja faktatietoa päätöksentekoon ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun.

Crescon psykologikonsulteilla on tutkimustaustaa ja laaja-alaista kokemusta erilaisista tutkimusprojekteista. Tällä kokemuksella tuotetaan  laadukasta tutkimusta, johon yhdistyy syvällinen näkemys asiakkaiden liiketoimintaympäristön erityisvaatimuksista.

Crescon konsulttien psykologinen asiantuntemus auttaa selittämään ja ymmärtämään tutkimusten tuloksia ja tulosten taustalla mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä. Hyödyntämällä psykologista tietoa ihmisten toiminnasta ja sen muuttamisesta päästään suunnitelluissa kehitystoimenpiteissä pintaa syvemmälle: tutkimustulokset eivät jää numerotiedon tasolle vaan konkretisoituvat toiminnaksi ja halutuksi muutokseksi.

 

Hyödyntämällä psykologista tietoa ihmisten toiminnasta ja sen muuttamisesta päästään suunnitelluissa kehitystoimenpiteissä pintaa syvemmälle

OTA YHTEYTTÄ

Katri Hurme
Johtaja, Seniorikonsultti
 
GSM 050 587 8828
Email: katri.hurme(at)cresco.fi