rekrytointiprosessin kehittäminen

Rekrytointiprosessin kehittäminen_519.jpg

Monet yritykset kehittävät yhtenäisen käytännön rekrytointiinsa, jotta työhönottoprosessi eri alueilla on sama ja hakijoille taataan tasa-arvoinen kohtelu. Yhtenäinen rekrytointikäytäntö ja erityisesti yhtenäiset henkilöarviointikäytännöt takaavat yrityksen strategisen linjan toteutumisen yhdenmukaisena työhönotossa kaikilla toimipaikkakunnilla.

Yritykselle luotu oma rekrytointiprosessi tukee myös hyvää työnantajaimagoa – hakijat saavat heti alkumetreillä hyvän käsityksen yrityksen arvoista, toimintaympäristöstä ja työntekijöiltä vaadittavista ominaisuuksista. 

Organisaation yhtenäinen rekrytointikäytäntö:

  • takaa rekrytoinnin ammattimaisuuden ja laadun 
  • turvaa hakijoiden tasavertaisen kohtelun
  • tarjoaa työpsykologisen näkökulman rekrytointiin
  • luo jouhevan prosessin hakijoiden suuntaan - yksityisyys, prosessin ripeys, ja johdonmukainen viestintä prosessinkulusta

Rekrytointikäytäntöjen tueksi Psykologitoimisto Cresco kehittää paitsi yksittäisiä menetelmiä myös kokonaisia arviointikonsepteja. Erityisesti yrityksen toimintaa ja kulttuuria heijastavien työsimulaatioiden avulla saadaan luotua lisätietoa tehtävässä onnistumiseen ja yrityksessä menestymiseen liittyvistä spesifeistä ominaisuuksista. Lisäksi oma arviointikonsepti takaa sen, että arvioinnissa mitataan erityisesti rekrytoivassa yrityksessä menestymisen kannalta tärkeitä ominaisuuksia – arviointikonseptin sisältö voidaan hyvin pitkälle mukauttaa yrityksen toimintaympäristöä ja liiketoimintaa vastaavaksi.

Yritykselle luotu oma arviointikonsepti tukee hyvää työnantajaimagoa

Kati 191.jpgOTA YHTEYTTÄ

Katri Hurme
Seniorikonsultti
 
GSM 050 587 8828
Email: katri.hurme(at)cresco.fi